Tulosta

Kuntotarkastuksen sisältö

Kuntotarkastus tehdään aistinvaraisesti rakennetta rikkomattomilla menetelmillä. Tarkastuksen yhteydessä käydään läpi aistinvaraisesti kaikki sisäpuoliset tilat, julkisivut, rakennuksen vierusta, vesikate sekä ala- ja yläpohja mikäli niihin on kulkuaukot. Pintakosteuden osoittimella kartoitetaan kosteatilat ja keittiö. Mikäli havaitaan merkkejä kosteudesta ja jos on mahdollista ja kohteen omistaja antaa luvan voidaan porata rakenteisiin reikä (reikiä), josta voidaan mitata rakennekosteus. Jos epäillään vauriota rakenteissa tai halutaan tarkempaa tietoa rakenteesta, voidaan tietyissä tapauksissa kuntotarkastuksen yhteydessä rakenne avata (tai porata rasiaporalla reikä), jolloin rakennetta päästään arvioimaan rakenteen sisältä.

Mikäli riskirakenteita havaitaan, suositellaan niiden tarkempaa tutkimista esim. rakenneaukaisujen avulla ja tarvittaessa materiaalinäytteiden avulla.
Rakennustekninen asiantuntija arvioi aistivaraisesti näkyviltä osin LVIS-järjestelmät ja arvioi niiden korjaus-/ uusimistarvetta teknisen käyttöiän perusteella.

Kirjallisessa raportissa kerrotaan havaitut vauriot, puutteet, riskirakenteet ja tulevat korjaustarpeet. Raportissa esitetään korjaustoimenpiteitä ja -suosituksia ja kerrotaan, mikäli nähdään tarvista selvittää rakenteiden kuntoa lisätutkimuksien avulla. Raportissa on valokuvat oleellisimmista tarkastuksen yhteydessä havaituista vaurioista ja puutteista.