Tulosta

Miksi rakennuksen hyvä ilmatiiviys on tärkeää

  • Energiatehokkaan rakennuksen yksi perusedellytyksistä on sen ilmatiiviys
  • Asuinviihtyvyys paranee, kun vedon tunne häviää
  • Sisäilman laatu paranee, kun mahdollisten epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan vähenee (mikrobien (homeiden), radonin ja muiden epäpuhtauksien sekä haitallisten aineiden kulkeutumisen maaperästä, vaipparakenteista ja niiden kautta sisäilmaan vähenee)
  • Voidaan varmistaa että rakennuksen vaippa toimii niin kuin sen on kosteusteknisesti suunniteltu toimivan ja sitä kautta ennalta ehkäistä rakenteiden kosteus- ja homevaurioita
  • Ilmastointilaitteiden säätö helpottuu, kun haitalliset ilmavuodot vähenevät