Tulosta

Tiiviysmittaukset

Suoritamme tiiviysmittaukset SFS-EN 13829 -standardin ja RT 80-10974 ohjekortin mukaisesti. Mittaukset ja raportoinnin suorittaa VTT:n henkilösertifioima henkilö. Mittaus suotitetaan BlowerDoor-mittauslaitteistolla.

Energiatehokkaan rakennuksen yksi perusedellytyksistä on sen ilmatiiviys. Erinomaisesti tiivistetyssä pientalossa voi kokonaisenergiankulutus olla jopa 20 % pienempi kuin ns. normaalissa pientalossa. Asuinviihtyvyyden ja terveellisen sisäilman kannalta on myös tärkeää, että rakennus on tiiviisti rakennettu. Asuinviihtyvyys ja sisäilman laatu paranee, kun vedon tunne häviää ja mahdollisten epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan vähenee.

Tiiviysmittauksella selvitetään rakennuksen ilmanvuotoluku (q50-luku), mutta se ei paljasta ilmavuotopaikkojen sijaintia. Samassa yhteydessä kannattaakin paikantaa ilmavuotopaikat esim. lämpökameran avulla. Ilmanvuotoluku (q50-luku) on oleellinen energiatodistusta laadittaessa. Jos suunnitteluarvona energiatodistuksessa käytetään pienempää arvoa kuin 4,0 m3/(h•m2), tulee tämä todentaa mittaamalla tai muulla menettelyllä (muu menetelmä voi olla esim. teollisen talonrakennuksen laadunvarmistusmenettely).