Tulosta

Lämpökuvaus

 Toteutamme rakennusten lämpökuvaukset RT 14-10850 (2005) ohjekortin ja RATU 1213-S (2005) ohjeiden mukaan. Tutkimuksissamme huomioidaan asumisterveysohjeen (Sisäasiainministeriö 2003) asettamat ohjearvot. Lämpökuvaukset ja raportoinnit suorittaa aina VTT:n henkilösertifioima lämpökuvaaja.

Lämpökuvaus on luotettava ja ainetta rikkomaton menetelmä, jolla voidaan arvioida rakennuksen ja rakenteiden lämpöteknistä toimivuutta. Lämpökuvauksen avulla voidaan selvittää eristeviat/- puutteet, rakenteiden kylmäsillat, ilmavuodot, lämmitysputkien/ -kaapeleiden sijainti sekä tietyin varauksin kosteusvauriot.

8 lampokamera