Tulosta

Kosteusmittaus

Teemme kosteusmittauksia ja -kartoituksia. Työntekijöillämme on pitkä kokemus kosteusmittauksista ja laaja koulutus rakenteiden kosteusteknisestä toiminnasta.

Rakenteita rikkomatta voidaan pintakosteudenosoittimella tunnistaa kosteuseroja. Pintakosteudenosoittimen avulla etsitään ympäristöstä poikkeavia kosteusarvoja. Laitteella mitataan pinnan/ rakenteen sähkönjohtavuuden muutoksia. (rakenteen/ materiaalin kosteuspitoisuus vaikuttaa sen sähkönjohtavuuteen). Pintakosteudenosoittimella voidaan esim. vesivahinkotapauksissa alustavasti kartoittaa vaurion laajuutta. Korjauspäätökset ja laajuus selvitetään muilla mittausmenetelmillä esim. porareikämittauksilla.

Pintakosteusmittausta ei voida käyttää betonin päällystettävyyden mittaamiseen.

Rakennekosteusmittaus

Rakennekosteusmittauksia tehdessä joudutaan rakenteisiin poraamaan reikiä tai avaamaan rakenteita.

Puun kosteusmittaus
Puun kosteuden mittaus perustuu puun sähkönvastuksen mittaukseen. Mitä märempi puu on (mitä enemmän kosteutta puussa on), sitä paremmin se johtaa sähköä eli sähköinen vastus pienenee. Puun kosteuden mittaus suoritetaan yleensä ns. piikkimittarilla.

Betonin suhteellinen kosteus voidaan mitata esimerkiksi ns. porareikämittauksella
Suoritamme myös betonin pinnoitettavuusmittauksia. Mittaustuloksena saadaan selville betonirakenteessa vallitseva kosteusjakauma. Mittaamme betonin kosteuden pinnasta ja syvemmältä rakenteesta. Pintareiät tehdään 1-3 cm:n syvyydelle ja syvemmät reiät 3-7 cm:n syvyydelle rakenteesta riippuen.

12 kosteusmittausKäytössämme on uusi Vaisalan HUMICAP rakenteiden kosteusmittalaitepaketti SHM40.

Pintakosteudenosoittimella ei voi tehdä pinnoituspäätöksiä.