Tulosta

Energiatodistus

Uusi energiatodistuslaki on ollut voimassa 1.6.2013 lähtien.

Energiatodistus:

 • Energiatodistus on työkalu rakennusten energiankulutuksen vertailemiseksi myynti- ja vuokraustilanteessa.
 • Todistus on nimenomaan laskennollinen sen vuoksi, että ihmisten erilaiset käyttötottumukset ja -tavat (esim. vedenkulutus, koneet ja laitteet sekä sisälämpötila) eivät voi vaikuttaa lopputulokseen.

Uudet energiatodistukset tulevat käyttöön vaiheittain

 • Ne laaditaan lain voimaan tulon jälkeen kaikissa uudisrakentamisessa.
 • Myynnin ja vuokrauksen yhteydessä asuinkerrostaloissa sekä 1980 vuoden jälkeen rakennetuissa pientaloissa.
 • Ennen vuotta 1980 rakennetuissa pientaloissa energiatodistus tarvitaan vasta 1.7.2017 jälkeen.
 • Paritalot lasketaan pientaloiksi, ennen vuotta 1980 rakennettuihin paritaloihin energiatodistus tarvitaan vasta 1.7.2017 jälkeen.

Myynnin ja vuokrauksen yhteydessä:

 • Olemassa olevan rakennuksen tai sen osan myynnin ja vuokrauksen yhteydessä mahdollisen ostajan tai uuden vuokralaisen nähtävillä tulee olla voimassa oleva energiatodistus rakennuksesta tai sen osasta, jota ollaan myymässä tai vuokraamassa.
 • Myynti- ja vuokralle antoilmoituksissa on myös mainittava myytävää tai vuokrattavaa kohdetta koskeva energiatehokkuuden tunnus (A-G)(Voimassaolevien vanhojen energiatodistusten osalta A2007 – G 2007 ). Tunnuksesta on selvittävä kumpaan energiatodistukseen viitataan, ET- vai E-luvulliseen. (Vanha, vihreä, energiatehokkuusluvun (ET-luvun) ilmoittava energiatodistus. Uusi, sininen, perustuu E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla.)

E-luku

 • E-luvun määritelmä kWhE/m2 vuosi
 • Rakennuksen energiamuotojen kertoimilla painotettu vuotuinen ostoenergiankulutus rakennustyypin standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden.
 • Energialuokka asteikolla A-G (A-luokan kiinteistössä energiaa kuluu vähän ja G-luokan kiinteistössä vastaavasti paljon).

Energiatodistuksien voimassa oloaika

 • Uudet energiatodistukset ovat voimassa 10 vuotta.
 • Vanhat energiatodistukset ovat voimassa oloaikansa mukaisesti, eli uutta ei välttämättä tarvitse laatia.
 • Isännöitsijätodistuksen osana laaditut vuoden 2014 loppuun saakka.

Energiatodistuksen voi laatia vain pätevöitynyt ja rekisteröitynyt tekijä.
Laatijoiden pätevyyttä ja ammattitaitoa seurataan. Laadittujen energiatodistusten oikeellisuutta tullaan tarkistamaan. (Pätevyyksiä todentaa ja ylläpitää esim. FISE, www.fise.fi.)